Restaurering av hus og hytter

Gamle bygninger blir så god som nye

Tessand Byggservice as, Vågå, har lang erfaring innen restaurering av hus og hytter. Vi kan alltid hjelpe deg – enten du ønsker å bevare originale løsninger eller bygge om.

Mange velger å bruke eksisterende bygningsmasse fremfor å bygge nytt – da er det viktig å velge entreprenør med riktig kompetanse. Tessand Byggservice, Vågå, utfører alt fra enkle ombygginger, til komplette restaureringer.

Restaurering kan være både teknisk krevende og estetisk utfordrende. Ikke bare skal byggets opprinnelige stil og form bevares – moderne krav til funksjonalitet skal også tas hensyn til.

Eier du gamle og ærverdige bygninger som har sett bedre dager? Med hjelp av Tessand Byggservice, Vågå, blir lange tradisjoner enda lengre!